Benzinpriser: 2015 bliver et billigt år

brændstofpriser

2014 gav et nyt fald i danskernes benzinregning – men det bliver først rigtig sjovt til næste år, viser analyse af danskernes reelle brændstofudgifter.

Afslutningen af året nærmer sig med hastige skridt, og det er anledning til at gøre status over benzinåret 2014 – en af de store poster på mange pendlerfamiliers budget.

Ifølge Realkredit Danmark, der har kigget nærmere på udviklingen, er der godt nyt om benzinudgifterne for de danske husholdninger.

Alt tyder nemlig på, at 2015 bliver tredje år i træk med faldende benzinpriser. Og der er endda udsigt til, at der bliver tale om en betydelig udgiftsbesparelse for de danske bilister. Det står i skarp kontrast til perioden fra 2009-2012, hvor den gennemsnitlige listepris på en liter benzin steg fra 9,81 kroner til 13,16 kroner.

”Fastholdes dagens listepris på i omegnen af 11 kroner pr. liter benzin gennem 2015, ender benzinregningen til næste år hele 2.200 kroner lavere for en typisk dansk familie. Det vil være noget, der luner på bundlinjen, og det er også derfor, at fald i olieprisen til tider sammenlignes med en form for skattelettelse til husholdningerne. Den samlede benzinregning til en gennemsnitlig dansk familie vil i så fald blive den laveste siden 2009,” siger cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig.

Lille fald i 2014
Ser vi på den gennemsnitlige listepris gennem året, har en liter benzin kostet 12,60 kroner i 2014 – det er et lille fald i forhold til året før, hvor den gennemsnitlige listepris endte på 12,91 kroner pr. liter.

Men olieprisen har nærmest været i frit fald gennem de seneste måneder med et fald fra mere end 100 dollar pr. tønde tilbage i starten af september til nu godt 60 dollar pr. tønde, og det er altså den udvikling der peger i retning af billigere benzin i 2015.

Benzinregningen for en gennemsnitsfamilie i 2014 bliver på omkring 17.375 kroner – det er med et udgangspunkt på 20.000 kørte kilometer om året og 14,5 kilometer pr. liter benzin.

Samlet set betyder den faldende benzinpris, at familien sparer omkring 430 kroner på benzinregningen i år.

Alligevel et dyrt år
”På trods af det mindre fald i benzinregningen vil mange bilister dog nok betragte 2014 som et dyrt benzinår, og målt i løbende priser kan vi også konstatere, at 2014 er det tredje dyreste benzinår i historien – og altså kun overgået af 2012 og 2013,” siger Christian Hilligsøe Heinig.

På bedste økonom-vis, mener han dog, at det er relevant at korrigere benzinprisen for, at varer og tjenesteydelser generelt stiger i pris år efter år – ligesom vores købekraft stiger i form af stigende lønninger.

”Sætter vi benzinpriserne i forhold til inflationen, må vi dog fortsat konstatere, at 2014 var et dyrt benzinår. I hvert fald ender år 2014 som det 6. dyreste benzinår siden 1980 – altså over en periode på 35 år. Inddrager vi alternativt lønudviklingen fremstår benzinåret dog knapt så dyrt i en historisk kontekst – her er der tale om det 14. dyreste år siden 1980, men det er trods alt en placering i øverste halvdel af skalaen,” opsummerer Christian Hilligsøe Heinig.

Fakta: Bilerne kører længere på literen
Målt i forhold til udviklingen i vores købekraft toppede den gennemsnitlige listepris på benzin i 1981 på 19,2 kroner pr. liter – hele 50 % over niveauet fra 2014 – mens det billigste benzinår var tilbage i 1993 med 10,29 kroner pr. liter. Der har altså været perioder, hvor benzinregningen har belastet husholdningsbudgettet langt mere end i dag.

Og i denne købekraftsbetragtning er der endda ikke korrigeret for, at bilerne over tid er blevet mere energieffektive. Ser vi alene på energieffektiviteten for nye benzinbiler, kører de nu mere end 60 % længere på literen set i forhold til 1997. Dengang kørte nye biler i gennemsnit 13,3 kilometer pr. liter – i dag er tallet helt oppe på 21,5 kilometer pr. liter.

Kilde: Realkredit Danmark

Benzinpris1

Benzinpris2

[email protected]

Skriv en besked

Please enter your comment!
Please enter your name here