Danmark mangler ladestandere til elbiler

lynladere

For få offentlige ladestandere afholder danskerne fra at købe elbiler. Staten har sovet i timen, mener branchefolk.

Alt for mange tøver med at vælge en elbil, fordi de ved ikke, om de kan få den ladet op. Det bekræfter en Yougov-undersøgelse, der viser, at 55 procent af de adspurgte peger på manglende offentlige ladestandere som det største problem, hvis man overvejer at anskaffe sig en elbil.

En kortlægning foretaget af Ingeniøren viser, at særligt kommuner med en stor andel borgere i etagebyggeri er langt bagefter med at tilbyde ladepunkter. Det er et kæmpe problem, at muligheden for lade sin elbil i det offentlige rum er så begrænset i et land, hvor en tredjedel af indbyggerne bor i etagebyggeri, siger Ilyas Dogru, chefkonsulent i FDM.

“Hvis du bor i eget hus og har mulighed for at få din egen ladestander, bør det ikke være et problem at skifte til elbil. Men bor du i byen, kan det være en kæmpe udfordring,” siger Ilyas Dogru til Ingeniøren.

At det er kommet dertil, skyldes ifølge FDM-konsulenten, at den danske model har været at lade markedskræfterne styre etableringen og ikke tillade det offentlige at være en aktiv spiller. Altså er ladestanderne groft sagt først blevet sat op af private aktører, når bilisterne har købt deres elbiler.

Den danske stat har med andre ord forholdt sig passivt til opbygningen af ladeinfrastrukturen. Det har været en folketings-beslutning at lade markedskræfterne styre udrulningen, og det har været op til private operatører – primært Clever og E.ON – samt private virksomheder og boligforeninger at etablere ladepunkter.

Kommunerne må ikke

En yderligere forhindring har været og er, at den nuværende lovgivning ikke indeholder hjemmel til, at kommunerne – selvom de gerne vil – må opsætte ladestandere. Den mulighed ventes ganske vist at blive givet senere i år, men at den ikke har været der, ses af flere som medvirkende til, at det går for langsomt med udbygningen.

Frustrationerne over, at kommunerne ikke kan få lov til at medfinansiere ladeinfrastruktur, er store, siger Kathrine Marie Fjendbo Jørgensen, som er chefkonsulent i hovedstadens elbilsekretariat, Copenhagen Electric.

“Vi ved, at mange byråd har afsat penge til formålet, men de kan ikke få dem brugt, fordi der ikke er hjemmel i lovgivningen,” siger hun til Ingeniøren.

Copenhagen Electric og Kommunernes Landsforening vurderer ifølge Ingeniøren, at mange kommuner har afsat store beløb på budgetterne til ladeinfrastruktur. Men indtil videre altså uden at kunne få pengene ud at arbejde.

Aktørerne, kommunerne og de potentielle elbilister er med andre ord utålmodige. Lovændringen haster, understreger blandt andre FDM og Copenhagen Electric.

Den hollandske model

FDM ser først og fremmest et behov for en national plan for, hvordan Danmark får ladestandere nok. Den såkaldte Amsterdam-model kunne være et forbillede: Holland har over en fjerdedel af samtlige offentlige ladestandere i Europa – over 60.000 – og det skyldes, at hollænderne fra begyndelsen har haft et offentligt-privat samarbejde om etablering af ladestandere. Populært sagt har det offentlige stået for den del af etableringen, der ligger under jorden, mens de private aktører gennem udbud har taget sig af driften over jorden.

Derved har den hollandske stat kunnet sikre en strategisk udbredelse af elnettet, så ladestanderne blev etableret dér, hvor der er brug for dem. Og de private aktører har ikke skullet investere store summer i den underjordiske infrastruktur.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) siger til Ingeniøren, at regeringen afventer anden del af Eldrup-kommissionens anbefalinger – nemlig den, der handler om ladeinfrastrukturen – inden man vil spille ud med initiativer, der “bedst kan understøtte den grønne omstilling af bilparken”.

Kommissionen ventes at barsle med sine anbefalinger om få uger.

I Danmark er der i dag cirka 3.000 offentlige ladestandere. Dansk Elbil Alliance og Danmarks Tekniske Universitet vurderer, at der i 2030 vil være behov for et sted mellem 23.000 og 28.000 offentlige ladepunkter.

Clever vil inden 2025 vil etablere 10.000 nye ladepunkter, og kort før jul gav Vejdirektoratet tilsagn om knap 60 millioner kroner til fremme af ladestandere.

[email protected]

1 COMMENT

  1. Goddag Morten! Dette scenarie har ganske “almindelige” mennesker forudset for læææænge siden. Der skal jo naturligvis være lademulighed, før man køber en eL-bil, hvad ellers?
    Det næste, som vi forudseende er bekymrede over er: Er der overhovedet strøm nok til alle de nye ladestandere? Prøv at se til Norge, der allerede har ramt “muren” m.h.t. kapacitet. Den er som bekendt ikke ubegrænset!
    Et eksempel: En jysk kommune, Kolding eller Vejle?, har købt nye elbusser, som de gerne ville oplade et centralt sted, men pludseligt fandt man ud af, at de skulle bruge 1/4 af hele byens strømforbrug ved opladning! Har man ansat cykelsmede til beregningerne, og er det kommet helt bag på dem? Skammeligt! Brug dog nogle, der har forstand på det!
    Med venlig hilsen Kai Hansen, pens. Ing. Gråsten.

Skriv en besked

Please enter your comment!
Please enter your name here