Går der oftere brand i elbiler?

brand elbiler
Foto: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Når elbiler bryder i brand, er det ikke så ligetil at slukke branden. Men statistikker viser, at elbiler brænder sjældnere end fossilbiler.

Opstår der oftere brand i elbiler end i fossildrevne biler? Og skal man være ekstra bange for at befinde sig i eller bare være i nærheden af en elbil, hvis den bryder i brand?

Tilgængelige statistikker dokumenterer som svar på det første spørgsmål, at elbiler, ladehybrider og hybrider ikke bryder så ofte i brand som fossildrevne biler.

Den 9. maj offentliggjorde svenske MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – der nogenlunde kan sammenlignes med den danske Beredskabsstyrelsen, en opgørelse over antallet af bilbrande i Sverige i 2022. I alt 3.400 biler brød i brand, og af dem var 23 elbiler, ladehybrider eller hybrider.

I Sverige var antallet af elbiler i 2022 cirka 200.000, antallet af ladehybrider og hybrider cirka 410.000 og antallet af fossildrevne knap 4,4 millioner.

Omregnet til beroligende statistik vil det sige, at 0,004 procent af alle elektrificerede biler i Sverige brændte i 2022, og 0,08 procent af alle fossildrevne brændte. Altså går der ifølge de svenske fakta 20 gange oftere ild i fossildrevne biler end i elektrificerede biler.

Brand skal kvæles

I 2022 offentliggjorde elbilviden.dk en analyse, der viste, at der i Danmark i 2021 var 1,5 brande i batteridrevne biler pr. 10.000 køretøjer og 3,7 brande i fossilbiler pr. 10.000.

For to måneder siden bragte nyhedsbureauet Ritzau en lille nyhed på baggrund af en artikel fra TV2 Nord om en elbil i Aalborg-forstaden Gug, der var brudt i brand. Branden i elbilen gav Nordjyllands Beredskab lejlighed til for første gang at tage deres såkaldte slukningscontainer i anvendelse.

Altså i princippet et stort, lukket badekar, som man med kran sænkede den brændende elbil ned i, lukkede containeren til og lod bilen stå der i minimum 24 timer, mens den blev nedkølet med vand. Der recirkuleres, nedkøles og genbruges.

For det er, hvad der skal til, hvis battericellerne er varmet godt op. Cellerne kan blive op til 1.000 grader, og de kan ikke slukkes på vanlig vis – kun ved at placere batteriet og bilen i et lufttæt rum, så der ikke tilføres ilt, og ved kontinuerlig og længerevarende nedkøling med vand.

Beredskabsstyrelsen udgav i november 2021 en analyse, der indeholdt fakta om årsagerne til brande i el- og hybridbiler. Fra 2018 til 2021 var der, som det beskrives, i alt 49 “hændelser”. I 24 af tilfældene skyldtes brandene eksterne faktorer – færdselsuheld (seks), brandspredning fra andre kilder (fem), påsatte (otte), genopblusning (to) og andre årsager (tre).

I de ikke-eksterne faktorer var årsagerne overophedning af batteriet, elektrisk kortslutning eller en “mekanisk deformation som følge af færdselsuheld, hvor batteriet kortsluttes”.

Giftige gasser

For at svare på det andet spørgsmål fra indledningen – om man skal være særligt bange for at være i eller i nærheden af en brændende elbil – oplyser elbilviden.dk, at der i lithium-ion-batterier er kemikalier, som kan afgive giftige gasser. Blandt andet hydrogenflourid, der ikke er brandfarlig, men som er meget giftig.

Med andre ord skal man gå væk fra en brændende elbil, sørge for at have vinden i ryggen og på ingen måde indånde røgen. Beredskabsstyrelsen beskriver i et temahæfte – Indsats ved brand i el- og hybridbiler – hvordan brandvæsnet skal håndtere branden og den eventuelle frakobling fra en ladestander, hvis bilen er forbundet med sådan en.

Røgdykkere med særligt beskyttelsesudstyr skal vurdere, hvordan personer i nærheden af bilen skal forholde sig, og om branden kan slukkes på mere normal vis med masser af vand, eller om en slukningscontainer skal tages i anvendelse.

[email protected]

1 COMMENT

  1. Når man går væk fra en brændende bil – el eller ej – skal man nok netop IKKE have vinden i ryggen.

    Med mindre man går baglæns væk fra branden – men det kan nok ikke anbefales af andre, indlysende årsager.

    🙂

Skriv en besked

Please enter your comment!
Please enter your name here