Ladehybriderne oplades ofte – siger ejerne

ladehybriderne

Ny undersøgelse bestilt af Skatteministeriet viser, at ladehybriderne kører på strøm halvdelen af tiden. Det siger ejerne.

Er store skatterabatter den primære forklaring på det tårnhøje salg af ladehybrider? Og tager lade-bilisterne for let på det med at koble deres biler til ladeboksen, som er nødvendigt, hvis der skal opnås en miljøgevinst?

Hvis svarene på de to spørgsmål er ja, så er ladehybrider langt fra så grønne, som de burde være. Det påviste en rapport fra Vejdirektoratet i sommeren 2021, og flere internationale studier har tidligere peget på det samme problem.

Derfor blev Skatteministeriet i efteråret 2021 presset til at iværksætte en undersøgelse blandt danske ladehybrid-bilister, og de 35.535 svar skal nu indgå som en del af Folketingets beslutningsgrundlag for, om skatterabatterne på ladehybrider, der blev vedtaget i 2020, skal justeres.

Danmarks Statistik har foretaget undersøgelsen for ministeriet og har via e-Boks rettet henvendelse til 60.000 ejere og brugere af ladehybrider. De godt 35.000 svar fra bilisterne viser, at de kører elektrisk cirka halvdelen af tiden, og at bilerne oplades i gennemsnit fem-seks gange om ugen.

FDM konstaterer efter Skatteministeriets undersøgelse, at “danske private ejere af ladehybrider faktisk er gode til at oplade bilerne og køre grønt”, udtaler afdelingschef Torben Lund Kudsk til FDM’s hjemmeside.

Både skatteminister Jeppe Bruus (S) og FDM er dog enige om, at den slags undersøgelser altid skal tages med forbehold, og flere eksperter påpeger da også over for eksempelvis Ingeniøren, at undersøgelsen ikke er baseret på faktuelle data, men netop baseret på spørgsmål til ejere og brugere af den populære biltype. Herunder også firmabilister, der traditionelt kører mange kilometer om året og ikke umiddelbart behøver at bekymre sig om brændstofudgifter. Blandt andet derfor skal undersøgelsen tages med et stort gran salt, skriver Ingeniøren.

80 gram CO2 pr. kilometer

FDM har regnet på svarene i undersøgelsen og når frem til, at hvis oplysningerne fra ladehybrid-ejerne står til troende, udleder bilerne i gennemsnit 80 gram CO2 pr. kilometer. Vejdirektoratets undersøgelse fra 2021, der var baseret på 1.300 tilbagemeldinger fra ladehybrid-bilister, viste en gennemsnitlig CO2-udledning pr. kilometer på 95 gram. De tal var baseret på de 1.300 bilisters benzinforbrug i praksis.

Den officielle udregning af ladehybridernes CO2-udledning baseres på en WLTP-kørecyklus på knap 80 kilometers blandet kørsel, og hvis CO2-udledningen efter den tur er på under 50 gram CO2 pr. kilometer, udløser det en afgiftsrabat fra den danske stat.

Ifølge Folketingets aftale fra 2020 får ladehybrider til og med 2024 en rabat på registreringsafgiften på 55 procent. Fra 2025 er rabatten på 35 procent og fra 2030 på 25 procent.

I 2021 var det samlede bilsalg i Danmark på godt 185.000 biler, 40.464 af dem var ladehybrider, og 24.917 var fuldelektriske biler. I både januar og februar 2022 er antallet af solgte ladehybrider dog blevet overhalet af de fuldelektriske.

Skatteministeriets undersøgelse indgår nu i de fortsatte drøftelser om, hvorvidt skatterabatten skal justeres.

[email protected]

Skriv en besked

Please enter your comment!
Please enter your name here