Snart skal nummerplader skrues på

Der stjæles for mange nummerplader i Danmark, og de stjålne plader bruges til alvorligere kriminalitet. Fra november 2015 skal alle nummerplader skrues fast.

Danske bilister får stjålet nummerplader på samlebånd, men nu skal der sættes en stopper for de mange tyverier. Eller mere præcist to skruer. Det er nemlig kravet i det lovforslag, som nu er sendt til høring. Med forslaget om at kræve alle nummerplader skruet fast med mindst to skruer, håber regeringen at der kan dæmmes op for det stigende antal nummerplade-tyverier: Sidste år blev der der anmeldt 21.507 tyverier af de eftertragtede blikplader – til sammenligning var der ”kun” 6.527 anmeldelser i 2006.

Tyveri af nummerplader kan lyde som en banal lovovertrædelse, men både problemet og alvoren bag er konstant voksende. Hver gang der stjæles et sæt nummerplader, bruges de nemlig til en alvorligere lovovertrædelse – fra brændstoftyve, der forlader tankstationen uden at betale til bandeopgør, hvor biler med stjålne nummerplader bruges til ”drive-by-shootings”.

“For den enkelte bilejer er det stærkt generende, og for samfundet er det stærkt belastende, når stjålne nummerplader anvendes som led i alvorlig kriminalitet som f.eks. banderelateret kriminalitet og røverier. Nu gør vi det sværere at stjæle nummerpladen. Det vil medføre, at færre bilejere vil blive ramt af dette fænomen, og det vil gøre det vanskeligere for kriminelle at få fingre i stjålne nummerplader”, udtaler justitsminister Morten Bødskov om lovforslaget i en pressemeddelelse.

Lovforslag med ringe effekt
Vedtages lovforslaget, skal alle nummerplader på person- og varebiler skrues fast med to skruer, der derefter tildækkes af små plastickapper fra november 2015. Lovkravet kommer til at gælde alle biler – altså også biler, der er indregistreret før loven træder i kraft.

Rent teknisk kan man dog tvivle på effekten. Lovforslaget indeholder ikke noget krav om, at skruerne skal være tyverisikrede, f.eks. i form af et særligt skruehovede, der gør det svært at skrue pladerne af igen. På den måde risikerer man at være lige vidt i forhold til de udbredte plasticrammer, der har gjort det særligt let at stjæle nummerplader. Her skal en fingernem pladetyv – typisk udstyret med en skruetrækker – blot knække 4-6 seks små plasticstifter for at vriste nummerpladen løs. Det vil være omtrent lige så let og hurtigt at skrue to skruer af.

[email protected]

1 COMMENT

  1. Hvad kan begrundelsen være for ikke at påbyde brug af skruer med de specielle hoveder ( som Dansikring og G4S anvender ved montereing af advarselsskilte) så de ikke kan skrues af ? Hvor er logikken med at bruge almindelige skruer? Alternativt hvorfor ikke anvende popnitter som jo kan fås med samme farve som nummerpladen og som ikke kan tages af umiddelbart ( men skal udbores) ? Jeg fatter det ikke når nu der er tale om at hindre (lovindgreb) et tyveri af nummerpladerne.Er der nogen der kan forklare dette mysterium?

Skriv en besked

Please enter your comment!
Please enter your name here