Udsigt til 2,4 mio. biler i 2017

Selv om det danske bilsalg sætter rekord efter rekord, kører vi stadig i gamle biler. I snit er danskernes biler over 9 år gamle – ligesom de var for 10 år siden i 2003.

Selv om 2013 bød på salg af rekordmange personbiler – over 180.000  – er der stadig lange udsigter til væsentlig foryngelse af den danske bilpark. Det viser nye tal over bestanden af personbiler fra Danmarks Statistik.

Antallet af personbiler er ved årsskiftet 2013-2014 nået op på 2.278.000 – fra 605.000 for 50 år siden.

Efter alt at dømme vil de danske veje i 2017 skulle give plads til 2,4 mio. biler – hvis der nyregistreres 153.000 biler om året, som er gennemsnittet for 2004-2013, og den aldersbetingede afgang af biler fortsætter som i de seneste ti år.

Noget  tyder dog på, at de 2,4 mio. biler nås noget hurtigere med den fart, der på bilsalget i disse år.

Årsagen til at bestanden trods alt ikke vokser hurtigere end den gør, er at selv om salget af nye personbiler – og i begrænset omfang importerede brugte biler – har været betydeligt de senere år, skrottes der et næsten lige så stort antal biler i den anden ende.

Nyregistreringerne har de seneste ti år har udgjort 7-8 pct. af det samlede antal biler, men alligevel er bilbestanden i den samme periode kun vokset med lidt under 2 pct. om året.

Stadig ældre bilpark
De nye tal viser også, at den danske bilpark fortsat er af ældre dato.

Gennemsnitsalderen for personbilerne er 9,2 år – cirka 0,1 år mindre end for et år siden. Går vi ti år tilbage til 2003, var gennemsnitsalderen 9,1 år. Tilbage i 1990’erne var gennemsnitsalderen på de danske personbiler endnu lavere – i eksempelvis 1999 blot 8,2 år. Altså cirka et år yngre i snit.

Man kan altså sige, at udviklingen mod en sikrere og mere miljøvenlig bilpark herhjemme er gået den forkerte vej i de mellemliggende år.

Trods det store salg af nye biler viser tallene, at den danske bilpark ikke med et slag forynges. Andelen af tilbageblevne 10-årige biler af de oprindeligt registrerede er stort set er den samme uanset om der ses på bestanden ved udgangen af 2013 eller ved udgangen af 2003.

Fordelingen af de afgåede biler på årgange i et givet år afhænger nemlig af det oprindelige antal nyregistreringer i årgangen i kombination med den aldersbetingede afgang. Fx er over halvdelen af afgangen fra 2002-2003 – de 15-19-årige – fra de store årgange af nyregistreringer 1984-1987. Fra 2012-2013 er det de store årgange 1994-1999, der dominerer.

Kilde: Danmarks Statistik

[email protected]

Skriv en besked

Please enter your comment!
Please enter your name here