Unge kan lide Panda og Picanto – men ikke Fiat og Kia

Italienerne siger Forza Fiat og er især begejstrede for den lille Panda.

’Mærkedyr’: Unge skifter mening om, hvilken bil de foretrækker, når de får mærket oplyst, viser undersøgelse. Dog ikke når det gælder VW Up.

Viser man unge mennesker et udvalg på 12 mini- og mikrobiler og spørger dem, hvilken de foretrækker, vælger de fleste VW Up, og dernæst er Seat Mii og Fiat Panda (billedet) de mest foretrukne biler.

Men det er kun så længe, logoerne er dækket over. Når mærket afsløres, beholder Up sin status, ja faktisk styrkes dens position som de unges favorit, når det oplyses, at det er en VW, mens Fiat Panda flere gange glider ud af top 3. Samme tendens gælder til dels for Kia Picanto.

Det viser en undersøgelse af præferencer for mini- og mikrobiler i priskategorien 60.000-90.000 kr. blandt unge i alderen 16-28 år, som medievirksomheden Companyoung har foretaget.

Det blev rent praktisk gjort ved, at deltagerne skulle tage testen to gange. Første gang var bilens mærke ikke synligt, og respondenterne kunne derfor ikke favorisere deres valg ud fra en forudindtaget holdning til bilernes mærke. Anden gang gennemgik respondenterne samme procedure, men denne gang var bilens mærke synligt. 377 unge deltog i undersøgelsen.

Det kan ikke afvises, at deltagerne i første runde af undersøgelsen ud fra billederne har kunnet identificere bilens mærke, selv om det ikke var nævnt.

I hver spørgeramme var bilerne delt op i 3 biler pr. side, hvor respondenterne blev bedt om at rangere de 3 viste biler ud fra, hvilken bil de helst vil have, næst-helst vil have og mindst vil have. Således fremgik i alt 4 sider med 3 biler på hver side i hver spørgeramme; altså i alt 12 biler.

Ud fra de unges besvarelser konkluderer Companyoung, at de unge tillægger bilens design større betydning end selve mærket.

”Dette ses bl.a. i måden hvorpå Kia Picanto gentagende, og på tværs af aldersgrupperne, er valgt som en af de mest foretrukne biler når mærket ikke er synligt – altså når der udelukkende vurderes på design og udseende. Når mærket synliggøres daler Kia Picanto i popularitet, mens andre biler såsom Peugeot 107 og Ford Ka omvendt stiger. Overordnet kan vi derfor konkludere, at bestemte mærker, nemlig Fiat Panda, Kia Picanto, Ford Ka og Peugot 107 er påvirket af, hvorvidt respondenterne kan se bilernes mærke eller ej. Kia Picanto og Fiat Panda vinder på sit design, men brandmæssigt foretrækker de unge hellere Peugeot 107 eller Ford Ka.

Et stærkt brand sælger biler
Redaktør på Hvilkenbil.dk Jens Velling mener, man kan vælge at udlægge resultatet af undersøgelsen på en anden måde.

”Man kan i stedet tolke det derhen, at de unge tillægger mærket, ’brandet’, så stor værdi, at det får dem til at fravælge bilen, selv om de umiddelbart foretrækker den,” siger Jens Velling.

Han mener, at undersøgelsen peger i retning af, at Fiat og Kia, selv om de laver udmærkede biler, der umiddelbart tiltrækker køberne, har en udfordring.

”Begge mærker har brug for at styrke deres image og indholdet i deres brand, hvis de vil sælge så mange biler, som deres produkt berettiger til,” vurderer Jens Velling, der har mere end 20 års erfaring i bilbranchen.

Han henviser til, at Up omvendt nyder godt af VW-brandet, da andelen af unge der foretrækker Up vokser fra knap 66 pct. til over 75 pct., når de bliver bekendt med mærket.

Analysen viser også en tendens til at to aldersgrupper, nemlig de 19-21-årige og de 25-27-årige, var dem, der oftest ændrede mening, når bilernes mærke blev oplyst. Omvendt var dem på 16-18 år de mindst tilbøjelige til at skifte mening pga. mærket.

Undersøgelsen kaster også lys over, hvad, unge lægger vægt på ved køb af bil. Det er forskelligt fra aldersgruppe til aldersgruppe, hvilke faktorer der har størst betydning. Men samlet set konkluderer Companyoung, at følgende tre faktorer er de mest betydningsfulde: Bilen kan køre langt på literen, bilens komfort og at bilen er billig at købe.

Og endelig viser undersøgelsen, at de unges foretrukne bilfarve er sort – hernæst hvid og sølvmetallic.

Konklusioner fra undersøgelsen om unges bilvalg

Når mærket ikke er synligt:
Alle aldersgrupper foretrækker Volkswagen Up med 65,7 pct.
2. pladsen går til Fiat Panda (56,9 pct.)
Nr. 3 er Seat Mii (45,2 pct.)

Den mindst foretrukne bil blandt alle aldersgrupper er Chevrolet Spark (6 pct.)

Når mærket er synligt:
Alle aldersgrupper foretrækker Volkswagen Up med 73,3 pct.
Nr. 2 er Fiat Panda (50,9 pct.)
Nr. 3 er Seat Mii (47,5 pct.)

Mindst foretrukne er Smart Fortwo-Coupe (8,5 pct.)

Sådan er undersøgelsen gennemført: Som en kvantitativ analyse gennem en online survey. I alt 377 respondenter i alderen 18–28 år fra hele landet har besvaret analysens spørgsmål.
Kilde: Companyoung – unges foretrukne bil 2014

[email protected]

Skriv en besked

Please enter your comment!
Please enter your name here