Elbiler bryder sjældnere i brand end fossilbiler

brand elbiler
Foto: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Nu skulle det være slået fast. Risikoen for brand i elbiler er mindre end i fossildrevne. Men når elbiler brænder, er de svære at slukke.

Diskussionen dukker op med jævne mellemrum. Også her på Hvilkenbil: Går der oftere ild i elbiler end i benzin- og dieseldrevne?

Debatten får fortsat næring af videoer med brændende elbiler og formentlig endnu mere af det faktum, at når en elbil først bryder i brand, kan ilden være meget vanskelig at slukke.

Selvom de tilgængelige data ikke er tilstrækkelige til at foretage store, evidensbaserede undersøgelser, som videnskabsfolk vil være tilfredse med, så viser de studier, som foreligger, at der ikke er bevis for, at elbiler har tendens til at bryde oftere i brand end fossildrevne biler. Tværtimod.

Et studie fra Australien har gennemgået brande i biler fra 2010 til 2020, og konklusionen er, at 0,1 procent af alle fossildrevne biler i perioden brød i brand, hvorimod kun 0,0012 procent af alle eldrevne biler brød i brand. 

The Guardian har beskrevet undersøgelser fra Norge og Sverige, der bekræfter den australske konklusion. I 2022 var der i Sverige 68 tilfælde af brand i fossildrevne biler pr. 100.000 biler, hvorimod der kun var 3,8 tilfælde af brand i elbiler pr. 100.000 biler.

Den norske undersøgelse viser, at fossildrevne biler bryder fire til fem gange så ofte i brand som eldrevne.

Men når de brænder…

At brande i elbiler får så stor opmærksomhed skyldes, at de er voldsomt meget vanskeligere at slukke end brande i fossildrevne biler.

Batterier indeholder populært sagt store mængder energi på meget lidt plads. Når battericellerne først er brudt i brand, kan der opstå et fænomen kaldet thermal runaway, løst oversat kaldet ‘løbsk varme’. Ved thermal runaway medfører den kemiske reaktion så at sige, at branden bliver ‘selvforsynende’. 

Varme udløser energi, hvilket udløser mere varme, og derved stiger temperaturen dramatisk. 1.000 grader celsius er ikke usædvanligt.

Så selvom branden i batteriet ser ud til at være slukket, kan den selvantænde igen på grund af de høje temperaturer i battericellerne. I 13 procent af tilfældene med ild i elbiler genantænder branden.

Ild slukkes i et badekar

Dét, der skal til, når en elbil er brudt i brand, er vand. Vand i store mængder og i lang tid.

Til det formål er slukningscontainere nu standardudstyr på flere og flere brandstationer. Sådan en container kan bedst beskrives som et stort, badekar, som den brændende elbil løftes ned i med en kran. Containeren lukkes og fyldes med vand, der recirkuleres, nedkøles og genbruges. 

De brændende batterier slukkes så i det lufttætte og helt vandfyldte rum, hvor der ikke er ilt, som brande har brug for. Herfra er det et spørgsmål om tid, før det nedkølede vand har gjort arbejdet. Og her taler vi ofte mindst 24 timer.

Gå væk og indånd ikke røgen

Elbilviden.dk har man samlet en stribe gode råd til, hvordan brande i elbiler slukkes, og hvordan man forholder sig, hvis man er i nærheden.

Én ting, man i hvert fald ikke skal gøre, er at forsøge at afmontere ladekablet, hvis bilen er sat i stikkontakten, når branden bryder ud.

Man skal fjerne sig og ikke stå i vindretningen, så man risikerer at indånde røg fra branden. I batterierne kan der være kemikalier, som afgiver hydrogenflourid, der er en meget giftig gasart.

[email protected]

1 COMMENT

  1. Den australske undersøgelse der henvises til, har den svaghed, at der kun er ganske få ældre elbiler i tidsrummet 2010-2020, hvor der potentielt kan være mange gamle og misligholdte fossilbiler i samme tidsrum. Ikke at det betyder, at elbiler bryder oftere i brand, men resultatet af undersøgelsen er ikke nødvendigvis retvisende.

Skriv en besked

Please enter your comment!
Please enter your name here